dimarts, 5 de desembre de 2017

Inculpació

Recepta de la inculpació de la víctima

La missió d’aquesta recepta és culpabilitzar la víctima i per això només treballarem amb víctimes  que en són a conseqüència d’opinions o actes legítims.

  1. S’agafa la víctima i s’estudien els seus actes anteriors
  2. S’intenta buscar la relació de causa i efecte entre aquests actes i el motiu causant del dany però no és imprescindible de trobar-ne, si no es veu cap relació sempre es pot inventar
  3. Es magnifica aquesta relació i es minimitzen les causes del damnatge que són alienes a la víctima que volem imputar..
  4. Finalment es declara que la única causa del dany és el comportament de la víctima.

Així aconseguim atribuir a la víctima la responsabilitat de l’existència del perjudici. La fem sentir culpable per haver actuat legítimament.